Đăng ký lớp học


Tổ chức chứng nhận SIS CERT

Thực hiện đào tạo, chứng nhận ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO/IEC 27001; ISO 13485; ISO 37001; CE marking, FDA.

Văn phòng sở tại: Tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng quốc tế: Plot No 1539, 2nd Floor, Sector 4, Gurugram, 122001, Haryana, India.